Edición e impresión
Escritores, profesionales y sector universitario

Tecnologia del Medi Ambient. 
Fonaments, problemes i qüestions 


Ficha técnica
Título: Tecnologia del Medi Ambient. 
Fonaments, problemes i qüestions
Autor: VV.AA
ISBN papel: 9788494576225
PVP papel: 25,00 eurosReseña:  Tecnologia del medi ambient. Fonaments, problemes i qüestions és una obra especialment dirigida als estudiants universitaris que cursen matèries relacionades amb aquesta temàtica. De caire essencialment didàctic, cada capítol s’inicia amb una introducció teòrica il·lustrada amb exemples numèrics resolts pas a pas. A continuació s’hi presenten una col·lecció de problemes i qüestions tipus test, tant numèrics com teòrics, també resolts i raonats. Finalment es proposen a l’alumne una sèrie de problemes i qüestions test addicionals, incloent-hi la solució.

En els set capítols que constitueixen aquesta obra hi són tractats els temes essencials de la tecnologia mediambiental. Després d’un capítol introductori on es presenten una sèrie de conceptes bàsics, es tracten amb rigor els balanços de matèria i energia, la problemàtica de les aigües residuals i els seus tractaments, la contaminació atmosfèrica i el tractament de les emissions, la contaminació i descontaminació de sòls i aigües subterrànies, els residus sòlids i, finalment, l’impacte accidental, sovint oblidat en les obres d’aquesta disciplina. 


Puntos de venta papel
Read on time
AmazonLlamada
Email